Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Galicia Dreams

Servizos

Galicia Dreams
“O capital humano é fundamental para o éxito da empresa”

Galicia Dreams é unha empresa galega adicada a desenvolver proxectos de arquitectura e xardinería para rehabilitar casas rurais e a facilitar as xestións necesarias par que estos proxectos cheguen a facerse realidade.

Está formada por un equipo multidisciplinar de profesionais da arquitectura, abogacía, deseñadores de xardíns e outro persoal profesional con experiencia internacional.

Servizos

  • Servizos inmobiliarios. Localizamos inmobles para restaurar.
  • Servizos de arquitectura. Deseño, xestión e control de custos do proxecto. Deseño de interiores e de xardíns creando o seu estilo persoal. Utilizamos materiais ecolóxicos e enerxías alternativas para aforro de consumo e ambiente saudable. Empregamos sistemas de auditoría para medir a sostenibilidade do proxecto.
  • Servizos legais y financeiros. Completo paquete de servizos legais e financeiros para a compra e construción do inmoble, así como o aluguer e/ou venda, etc.
  • Servizos de aluguer
  • Servizos de mantemento.

Entidades colaboradoras