Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Inbiogal

I+D, bioquímica, bioloxía molecular, biotecnoloxía e formación

Inbiogal
“Ser empresaria permíteche ofrecer un servizo á sociedade”

Somos unha spin off da Universidade de Vigo cualificada como Inicitava Empresarial de Base Tecnolóxica (IEBT) pola Xunat de Galicia, Integrada por persoal Licenciado e Doutorado en Bioloxía, cunha amplia experiencia no ámbito da Bioquímica e da Xenética.

Queremos prover á sociedade dun centro, no que de modo rutineiro e fiable, leven a cabo análises xenéticas e bioquímicos.

Servizos

  • Explotación de patentes xeradas polo equipo promotor.
  • Cursos e Programas de Formación específicos no ámbito bioquímico e xenético.
  • Asesoramento especializado no desenvolvemento, presentación e exposición de traballos académicos e de investigación, no eido da bioloxía e a biomedicina.
  • Deseño de estudos e proxectos de investigación biolóxica, “á carta”, no ámbito da bioquímica e da bioloxía molecular.
  • Prestación de asistencia e asesoramento, científico e técnico, en materia de bioquímica e xenéntica.
  • Aplicación de técnicas bioquímicas para o estudo en mostras biolóxicas da expresión e variación de proteínas.
  • Realización de estudos xenéticos, a partir de mostras biolóxicas, para a procura e análise de mutacións.
  • Emprego de cultivos de liñas celulares para a realización de estudos de biotoxicidad.
  • Aplicación de técnicas bioquímicas e de bioloxía molecular ao ámbito veterinario.

Entidades colaboradoras