Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Foro

DÚBIDAS ES CUESTIÓNS_ crise do coronavirus A crise do coronavirus está suscintando numerosas dúbidas e cuestións no ámbito laboral das empresas das beneficiarias do Programa de Axudas Emega da Secretaría Xeral da Igualdade.

Empresarias e traballadoras non atopan respostas claras a moitas das súas dúbidas. Que son os ERTEs? O teletraballo é agora obrigatorio? É posible negarse a ir ao posto de traballo nesta situación excepcional? Que é un ERTE? Un ERTE é un Expediente de Regulación Temporal de Emprego, é un ERE temporal: a suspensión dos contratos por un tempo limitado, aínda que tamén se pode traducir nunha redución da xornada por horas, días, etc. Regúlao o artigo 47 do Estatuto das/os Traballadoras/es. É un procedemento complexo e controlado pola Inspección do Traballo e require o asesoramento de persoas expertas. O Goberno pretende, no Consello de Ministros do 17 de marzo, autorizar un novo plan económico que inclúa axilizar os ERE para amortecer as consecuencias negativas do coronavirus na economía. Tipos de ERE. Hai tres: De despedimento colectivo. Suspensión de contrato. De redución de xornada. En cada un dos casos os efectos son distintos polo que a empregadora debe informarse dos posibles efectos de cada un. A partir de cantas persoas traballadoras pode unha empresa realizar un ERTE? Débese incoar un ERE por despedimento colectivo cando: supera as dez persoas traballadoras nas empresas con menos de 100 persoas empregadas; o 10% do número de persoas traballadoras da empresa naquelas que ocupen entre 100 e 300 persoas traballadoras; e 30 persoas traballadoras nas empresas con máis de 300 en persoal. Os ERTES de suspensión e redución de xornada non teñen un número mínimo de persoas traballadoras afectadas. Canto dura un ERTE? A lei non establece un prazo mínimo. A empresa debe informar se sospeita ou coñece algún contaxio no centro de traballo? Si, e debe facelo canto antes poñéndose en contacto coas autoridades sanitarias. Pode unha persoa traballadora negarse a ir ao posto de traballo por medo ou risco ao contaxio? Acudir ou non ao centro de traballo sempre debe ser acordado previamente coa empresa, pero a persoa empregada, en principio, non pode negarse. A empresa pode obrigar a coller vacacións por esta crise? O Estatuto das Traballadoras/es (art.38) establece que as vacacións se determinarán por mutuo acordo entre empregadora e empregada e aínda que nalgúns casos a empresa decide unha parte das mesmas sempre debe notificalas con polo menos dous meses de antelación. O teletraballo pode ser obrigatorio? Non. As empresas non poden obrigar as persoas traballadoras para realizar as súas funcións desde casa, a condición de que non exista ningún acordo entre ambas as partes. Así mesmo, se unha empresa vese obrigada a pechar as súas instalacións e establece o teletraballo debido a esta circunstancia a traballadora podería negarse a iso. Quen debe facilitar o material para traballar en casa? A empresa é a responsable de facilitar as ferramentas e todo o material para que se poida desenvolver a actividade desde o fogar. Con todo, a persoa traballadora pode acordar este tipo de cuestións coa empresa e utilizar a súa propio material, por exemplo, o computador. Hai que fichar co teletraballo? Si, sempre polas vías ou mecanismos de control que establecese previamente a empresa coa traballadora. A empresa debe ter un plan de continxencia? As empresas españolas non están obrigadas a contar con este tipo de protocolos de actuación. Con todo, a maioría de persoas expertas en prevención de riscos cren que é moi positivo elaborar plans de continxencia que inclúan as directrices principais e as decisións da dirección: dan sensación de seguridade, de eficacia e unha mostra real de como contribuír a garantir a seguridade das persoas traballadoras. O plan de continxencia debe incluír aspectos como que empregadas que realizarán teletraballo, descrición da reorganización de quendas, distribución dos mandos ou calendario de celebración de videoconferencias.

eva.lopez
17 de marzo de 2020 19:58
Aínda non hai ningunha resposta

Engadir resposta

Desexas participar? Debes acceder coa túa conta de usuaria, ou se non a tes podes rexistrarte

Entidades colaboradoras