Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Experiencias emprendedoras

A continuación móstranse algunhas das empresas creadas e promovidas por mulleres. Son iniciativas empresariais innovadoras. Na súa maioría EBTs universitarias.

As empresas que aquí se presentan visibilizan a universitarias que, grazas a un coñecemento adquirido na universidade acompañado do apoio e do asesoramento axeitado, lograron poñer en marcha empresas pioneiras, xerando valor e riqueza con principios socialmente responsables.

Experiencias

Adumbro

Adumbro

Artes gráficas e tecnoloxías da información

“A clave para superar as dificultades é que che apaixone o teu traballo”
Dehistoria

Dehistoria

Investigación e desenvolvemento experimental en Ciencias Sociais e Humanidades

“A nosa aposta é axudar a nosa clientela a facer da historia unha ferramenta de futuro”
Galchimia

Galchimia

Químico-farmacéutico

“O emprendemento é a satisfacción de traballar no que me gusta e a un ritmo diferente”
Galicia Dreams

Galicia Dreams

Servizos

“O capital humano é fundamental para o éxito da empresa”
Hifas da Terra

Hifas da Terra

Sector Biotecnolóxico: produción e comercialización de produtos micolóxicos.

“O emprendemento é unha dedicación, non un traballo”
Inbiogal

Inbiogal

I+D, bioquímica, bioloxía molecular, biotecnoloxía e formación

“Ser empresaria permíteche ofrecer un servizo á sociedade”
Peloides Termales

Peloides Termales

Servizos (asesoría termal)

“Queríamos darlle saída ás investigacións que realizamos na universidade”

Entidades colaboradoras