Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Que necesitas para emprender?

 1. Tes unha idea?

  Desenvolviches unha idea que podería converterse nun negocio pero descoñeces por onde empezar

 2. É viable?

  Comprobamos a viabilidade da idea para ver se esta ten o potencial e pode converterse nunha empresa

 3. Plan de empresa

  O plan de empresa é un documento que recolle os aspectos que necesitas coñecer para iniciar o teu proxecto

 4. Posta en marcha

  Indicámosche que factores debes ter en conta, cales son os trámites necesarios ou que forma xurídica podes adoptar

Posta en marcha

Indicámosche que factores debes ter en conta, cales son os trámites necesarios ou que forma xurídica podes adoptar.

Á hora de poñer en marcha un proxecto son diversos os factores que debemos ter en conta, tales como: a forma xurídica, os trámites para a constitución, etc, para o que o IGAPE, ofrece unha serie de servizos como son manuais prácticos de xestión para persoas emprendedoras, ou as fichas informativas que podedes consultar a través das seguintes ligazóns:

Entidades colaboradoras