Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Que necesitas para emprender?

 1. Tes unha idea?

  Desenvolviches unha idea que podería converterse nun negocio pero descoñeces por onde empezar

 2. É viable?

  Comprobamos a viabilidade da idea para ver se esta ten o potencial e pode converterse nunha empresa

 3. Plan de empresa

  O plan de empresa é un documento que recolle os aspectos que necesitas coñecer para iniciar o teu proxecto

 4. Posta en marcha

  Indicámosche que factores debes ter en conta, cales son os trámites necesarios ou que forma xurídica podes adoptar

É viable?

Xa teño a idea inicial e agora debería de desenvolvela, dotala de consistencia; é dicir, transformar un simple enunciado nunha idea empresarial. Antes de lanzar as campás ao voo, suxerímosche que dediques uns minutos a pensar nas posibilidades reais que ten a túa idea de converterse nun éxito. Un dos elementos fundamentais na posta en marcha dunha iniciativa empresarial é disponer de boas ideas, con todo, unha boa idea non se fai por si mesma nunha empresa. A calidade da idea favorecerá que se poida levar a cabo, pero non garante o éxito.

Non se debe confundir:

 • A idea de crear unha empresa, que é a intención de “facer algo”.
 • A idea, que é a concreción do que se quere crear e o punto de partida de inicio para a análise.
 • A idea empresarial, que é o tipo de proxecto que se quere levar a cabo.

Non só é necesario dispoñer da idea, senón que esta debe ter un mínimo de maduración. En caso contrario, é elevada a probabilidade de que se abandone a súa análise pola cantidade de dúbidas que xorden e que non teñen resposta.

Pode resultar de utilidade responder ás seguintes preguntas: Que vou vender? A quen? Como vou facer para poder véndelo? Onde e cando o vou a vender?

En Woman Emprende aplicamos a Metodoloxía INNOVATIA 8.3, para analizar a viabilidade da idea antes de meternos de cheo na elaboración do plan de empresa.

Entidades colaboradoras