Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Pregunta

Solicitude do anticipo do pagamento

As beneficiarias poderán percibir un primeiro pago en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo (anexo IV).

Cando o importe da subvención non supere os 18.000 euros, o anticipo poderá alcanzar o 80 % da subvención concedida. No caso de que o importe da subvención concedida supere os 18.000 euros, prevese ademais o pago anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda dos 18.000 euros.

 

Entidades colaboradoras