Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Pregunta

Obriga de permanencia

Realizar a actividade e manter o emprego que fundamenta a concesión da subvención durante o período mínimo de permanencia de dezaoito meses, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar fidedignamente.

Entidades colaboradoras